Vad är Mister Cool?

Under denna rubrik får du svar på följande frågor som kan ha dykt upp:
1. Varför arbeta med Hälsa med Mister Cool?
2. Vad ingår i paketet?
3. Hur går det till att beställa?

1. Varför arbeta med Hälsa med Mister Cool
Barn och ungdomar är vår framtid, därmed är det av yttersta vikt att aktivt öka deras medvetenhet om att de själva kan påverka sin hälsa. Detta speglas i den nya läro- och kursplanen (Lgr-11) som ställer än mer tydliga och hårda krav redan ifrån lågstadiet om att man ska undervisa hälsopreventivt inom idrottsämnet. Dagens samhälle med dess skönhetsideal och påverkan ifrån media gör att barn inte längre är barn på samma villkor idag som för bara 15 år sedan. Om man redan på mellanstadiet inför enkel tränings- och näringslära och därmed aktivt ökar medvetenheten för eleven att kunna påverka sin hälsa genom enkla val. På skolan där verktyget testades hade skolan som uppnående mål för eleverna i årskurs fyra att: känna till nyttan av motion och rätt kost. För dig som idrottslärare och din skola innebär det att ni kommer att arbeta hälsopreventivt redan från mellanstadiet och uppfylla nuvarande och nya kursplanens krav. För dig som idrottslärare erbjuds du ett färdigt verktyg med dynamiska ramar att utgå ifrån. Endast din egen fantasi och kreativitet begränsar din undervisning. Ur ett praktiskt och schematiskt perspektiv Du bestämmer själv hur mycket lektionstid du vill lägga på konceptet. När jag genomförde det hade jag fyra lektioner till mitt förfogande och använde tre lektioner till att återkoppla häftets teman. Den fjärde lektionen användes till en tipsrunda där frågorna speglade häftets innehåll. Tipsrundan kan ses som ett enkelt prov för att se hur eleverna tillgodosett sig innehållet i häftet. Jag upplevde att detta var tillräckligt mycket tid. Praktiskt behöver du ingen utrustning utöver vad som hör till basutrustningen i de flesta idrottshallar. Exempelvis, tjock- och tunnmattor, hopprep, olika bollar och innebandyklubbor. Men även detta kan du själv anpassa efter hur du väljer att planera din undervisning. Verktyget innehåller ett antal planerade lektioner och ur dessa kan du sedan kombinera och plocka utifrån eget tycke och erfarenhet.

2. Vad ingår i paketet Hälsa med Mister Cool?
Arbetshäfte för eleverna - Hälsa med Mister Cool - Ett 25 sidors arbetshäfte för eleverna. Som ger dig rätten till ett arbetshäfte som kan kopieras upp. "Bladen" - Ett arbetsmaterial för idrottsläraren som enkelt kan appliceras på idrottslektionen. Tipsrundan - Frågor som fungerar som en avstämning på häftets innehåll. Lektionsplanering - Konkreta förslag på hur du som idrottslärare kan jobba med Hälsa med Mister Cool. Elevsidan - Onlinetjänst där eleven kan läsa häftet och spela spel. Innehåller även bedömning och utvärderingsverktyg för eleven och pedagogen.

3. Hur går det till att beställa?
I menyraden finner du knappen Intresseanmälan/kontakt, tryck på den och fyll i dina kontaktuppgifter. Ange skola och vad du heter i messagerutan och tryck på på send. Jag kontaktar er omgående för vidare information.

I samarbete med Ledaco AB